فعالیت های فرهنگی تعطیلات نوروز

با توجه به نزدیک شدن به تعطیلات نوروز و تصمیم مدرسه بنابر حذف تکالیف نوروزی در این ایام ، برنامه های فرهنگی و تفریحی طبق برنامه ریزی در سامانه آموزشی مدرسه (سامانه کارسنج) و به صورت مجازی برگزار می گردند.

به اشتراک بگذارید:

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp