آشنایی با رشته های تحصیلی

جلسات مشاوره و هدایت تحصیلی با هدف آشنایی دانش آموزان با رشته های تحصیلی در دوره دوم متوسطه و هنرستان ها ویژه پایه نهم در روزهای دوشنبه ساعت اول برگزار می گردد.
یادآور می گردد جلسات ویژه اولیای محترم نیز به زودی برگزار خواهد گردید.

به اشتراک بگذارید:

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp