سامانه ادوبی کانکت

با توجه به ازدیاد مدارس در سامانه اسکای روم و قطعی های مکرر در این سامانه ؛ سامانه Adobe connect مدرسه راه اندازی گردیده و به سامانه های این مجموعه اضافه گردید.
لازم به ذکر است کلاس های مجازی دبیرستان در این سامانه برگزار خواهند گردید و سامانه اسکای روم نیز به عنوان سامانه جایگزین فعال می باشد.

به اشتراک بگذارید:

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp